کمیته ایچماف

از لباس رسمی کاروان ایچماف به مسابقات برون مرزی رونمایی شد

طی مراسمی در هتل اسپیناس از لباس رسمی کاروان ایچماف رونمایی شد