کمیته ایچماف

فراخوان جذب نمایندگی

سبک ایچماف به منظور تکمیل و گسترش شبکه نمایندگان خود در سراسر کشور از ورزشکاران واجد شرایط و علاقمند به ورزش رزمی کیکبوکسینگ ؛ به عنوان نماینده سبک ایچماف دعوت به همکاری می نماید.

اعطای نمایندگی سبک ایچماف :

مزایای اخذ نمایندگی

– اعطای نمایندگی رسمی سبک ایچماف مورد تأیید فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران
– ارائه آموزشهای تخصصی بدو ورود و آموزشهای حین فعالیت
– پشتیبانی و برنامه ریزی منطبق بر پتانسیل های فردی و منطقه ای نماینده بصورت مستمر
– استفاده از امتیازات و تسهیلات ویژه طرح درجه بندی نمایندگان بر اساس ظرفیت ،پتانسیل و نحوه فعالیت نماینده
– برگزاری مسابقات داخلی و معرفی نفرات به فدراسیون جهت شرکت در مسابقات کشوری و بین المللی

شرایط اخذ نمایندگی

– داشتن حکم مربیگری فدراسیون ورزشهای رزمی
– داشتن حداقل مدرک دیپلم
– داشتن کارت پایان خدمت (جهت متقاضیان مرد)
– داشتن گواهی عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد

جهت اخذ نمایندگی در ساعات اداری با رئیس کمیته نمایندگان و اموراستانی تماس حاصل نمایید