کمیته ایچماف

برگزاری دوره فنی و کارورزی اسفند ۱۴۰۲

دوره کارورزی ( مربیگری عملی ) درجه ۳ الی درجه ۱

بخش آقایان

مدرس دوره دکترنطاق بافکر
مسئول برگزاری دوره استاد پرویز بایرامی
۰۹۳۰۶۴۹۰۴۶۴

بخش بانوان

مدرس دوره سرکار خانم استاد شهرکی
مسئول برگزاری دوره سرکار خانم استاد تالمی نژاد
۰۹۳۶۲۰۹۴۳۴۴

برگزاری دوره فنی کمربند مشکی دان ۱ الی دان ۶

بخش آقایان

مدرس و ممتحن دوره فنی دان استاد علوی
مسئول برگزاری دوره : استاد امیر روانطاهر
۰۹۱۹۴۱۱۳۵۱۹

بخش بانوان

مدرس و ممتحن دوره سرکار خانم استاد موسوی
مسئول برگزاری دوره سرکار خانم استاد تالمی نژاد
۰۹۳۶۲۰۹۴۳۴۴

تاریخ برگزاری : ۱۴۰۲/۱۲/۲۵

( آنلاین _ آفلاین)