کمیته ایچماف

برگزاری دوره فنی , کارورزی و داوری تیر- مرداد ۱۴۰۳

دوره کارورزی ( مربیگری عملی ) درجه ۳ الی درجه ۱
تاریخ برگزاری دوره : ۱۴۰۳/۴/۲۹

بخش آقایان

مدرس دوره استاد اکبر حیدری

مسئول برگزاری دوره استاد حمید کریمی
۰۹۳۲۹۰۰۰۱۷۵

بخش بانوان

مدرس دوره سرکار خانم استاد شهرکی

مسئول برگزاری دوره سرکار خانم افسانه محمدی
۰۹۳۶۲۰۹۴۳۴۴

برگزاری دوره فنی کمربند مشکی دان ۱ الی دان ۶
تاریخ برگزاری دوره : ۱۴۰۳/۴/۲۹

بخش آقایان

مدرس و ممتحن دوره فنی دان استاد علوی

مسئول برگزاری دوره استاد امیر روانطاهر
۰۹۱۹۴۱۱۳۵۱۹

بخش بانوان

مدرس و ممتحن دوره سرکار خانم استاد موسوی

مسئول برگزاری دوره سرکار خانم استاد تالمی نژاد
۰۹۳۶۲۰۹۴۳۴۴

برگزاری دوره داوری درجه ۳ الی درجه ۱
تاریخ برگزاری دوره : از ساعت ۹ الی ۱۳ روز ۱۴۰۳/۵/۱۲

آقایان و بانوان

مدرس دوره داوری دکتر محمد نطاق بافکر

مسئول برگزاری دوره استاد اکبر حیدری

محل برگزاری : کرج , جهانشهر , بلوار ماهان , خیابان غزل , پلاک ۵۰ , دبیرستان دانش انتخاب