MMA TEAM

www.mmat.ir

اِم اِم اِی تیم ( تیمِ ورزشِ رزمیِ ترکیبی Mixed Martial Arts Team ) با هدف آموزش هنرجویان و علاقمندان ورزشهای رزمی در زمینه های زیر آغاز به فعالیت کرده است:
– بوکس
– کیکبوکسینگ
– ورزش رزمی ترکیبی (اِم اِم اِی MMA)
– دفاع شخصی و آمادگی جسمانی
– تمرینات کاردیو، تمرینات اینتروال HIIT

——–