ICHMAF

International Championship Martial Art Federation
فدراسیون بین المللی قهرمانی هنرهای رزمی

سَبک ایچماف درسال ۱۳۹۴ توسط گِرند مَستِر سید رضا سیدیان در ایران بنیانگذاری گردید.
پس از دریافت نمایندگی سازمان جهانی ایچماف در ایران و اخذ مجوز رسمی از وزارت ورزش و جوانان و همچنین اجازه فعالیت از فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران ، فعالیت خود را در سراسر کشور در استایل های لوکیک ، فُول کنتاکت ، سِمی کنتاکت ، شُوت بوکسینگ ، تای بوکسینگ ، بادی کنتاکت ، مارشال آرتس ، ورزشهای رزمی ترکیبی و استایل ویژه ایچماف آغاز نمود.

چارت سازمانی

معرفی اعضای سازمانی و اساتید سَبک ایچماف

نمایندگان استانها

اعضا و رؤسای استانی تحت پوشش سَبک ایچماف

دریافت نمایندگی

جزییات و شرایط دریافت نمایندگی سَبک ایچماف

عضویت فدراسیون

ثبت نام عضویت فدراسیون ورزشهای رزمی

بیمه ورزشی

ثبت نام بیمه ورزشی