کمیته ایچماف

استاژ فنی و وزن کشی مسابقات بهمن ۹۷

در تاریخ ۲۶ بهمن ۹۷ با حضور ریاست محترم هیئت ورزشهای رزمی استان البرز و بنیانگذار سبک گرند مستر سید رضا سیدیان و اعضاء ایچماف کشور در ورزشگاه رزم آوران برگزار گردید.
مدرس و ممتحن دوره داوری : استاد آرین مدنی
مدرس و ممتحن دوره مربیگری عملی و دوره فنی دان بخش آقایان : گرند مستر سید رضا سیدیان