کمیته ایچماف

نتایج اولین دوره مسابقات کشوری ایچماف

مسابقات کشوری کمربند قهرمانی ایچماف در اسفند ۹۷ با استقبال بی سابقه ودر تمامی اوزان برگزار گردید.