کمیته ایچماف

استاژ فنی بهمن ۹۸


در تاریخ ۲۷ بهمن ۹۸ با حضور دکتر چگینی ریاست محترم هیئت ورزشهای رزمی استان قزوین بنیانگذار سبک گرند مستر سید رضا سیدیان و رئیس ایچماف کیکبوکسینگ استان قزوین استاد حمید کریمی در دو بخش آقایان و بانوان در ورزشگاه تختی قزوین برگزار گردید.

آزمون دوره فنی دان ۱ الی ۵
آزمون دوره مربیگری عملی  درجه ۳ الی ۱
آزمون دوره داوری درجه ۳ الی ۱
مدرس داوری : گرند مستر سید رضا سیدیان
مدرس و ممتحن دوره مربیگری عملی و دوره فنی دان آقایان : استاد علی اصغر علوی
مدرس و ممتحن دوره مربیگری عملی و دوره فنی دان بانوان : استاد آزیتا موسوی