کمیته ایچماف

برگزاری کورس فنی,کارورزی,داوری اسفند ۱۴۰۱

سبک ایچماف در نظر دارد در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ دوره ی مربیگری عملی کیکبوکسینگ ( کارورزی) , (کورس) آزمون فنی دان یک تا پنج و دوره داوری در دوبخش آقایان و بانوان برگزار نماید

جهت ثبت نام به سایت فدراسیون ورزش های رزمی مراجعه کنید