نتایج دومین دوره مسابقات کشوری ایچماف

نتایج مسابقات آقایان

مسابقات قهرمانی کشوری گروه ایچماف در بخش آقایان با شرکت ۲۰۰ ورزشکار در روز پنجشنبه مورخه ۱۴۰۱/۵/۶ در استان البرز اردوگاه الزهرا ماهدشت شهرستان کرج با حضور ورزشکاران استان های البرز ، تهران ، خراسان رضوی ، فارس ، مازندران ، لرستان ، اصفهان ، قزوین ، زنجان ، آذربایجان شرقی و …. برگزار گردید.

نتایج مسابقات بانوان

مسابقات قهرمانی کشوری گروه ایچماف در بخش بانوان با شرکت ۱۸۰ ورزشکار در روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۱/۵/۵ در استان البرز اردوگاه الزهرا ماهدشت شهرستان کرج با حضور ورزشکاران استان های البرز ، تهران ، خراسان رضوی ، فارس ، مازندران ، لرستان ، اصفهان ، قزوین ، زنجان ، آذربایجان شرقی و …. برگزار گردید.