استاژ فنی بهمن 98

آزمون دوره فنی دان 1 الی 5
آزمون دوره مربیگری عملی  درجه 3 الی 1
آزمون دوره داوری درجه 3 الی 1

در تاریخ 27 بهمن 98 با حضور دکتر چگینی ریاست محترم هیئت ورزشهای رزمی استان قزوین بنیانگذار سبک گرند مستر سید رضا سیدیان و رئیس ایچماف کیکبوکسینگ استان قزوین استاد حمید کریمی در دو بخش آقایان و بانوان در ورزشگاه تختی قزوین برگزار گردید.

مدرس داوری : گرند مستر سید رضا سیدیان
مدرس و ممتحن دوره مربیگری عملی و دوره فنی دان بخش آقایان : استاد علی اصغر علوی
مدرس و ممتحن دوره مربیگری عملی و دوره فنی دان بخش بانوان : استاد آزیتا موسوی